Saturday, October 20, 2012

7 Kekaisaran Terbesar Di Dunia

Suatu kerajaan akan memperbesar pengaruhnya dengan memperluas wilayahnya. Keadidayaan suatu kerajaan dilihat dari luas wilayah, banyaknya penduduk, ekonomi, berapa lama suatu kerajaan itu berdiri dan juga banyak faktor lain yang mempengaruhi seperti pemerintahannya dan undang-undangnya, ataupun juga kebahagiaan penduduknya.7. Kekalifahan Ummayah (661 M � 750 M) Sistem Kekalifahan

No comments:

Post a Comment