Thursday, November 22, 2012

Gua-Gua Terkenal di Dunia

Gua selalu menarik perhatian manusia. Menjadi tempat berlindung di era prasejarah, serta media seni manusia Neanderthal, hingga kini jadi arena bermain para penjelajah gua (caving).Gua juga sering dianggap memiliki nilai mistis tertentu sehingga keberadaanya dikeramatkan. Dalam sejarah peradaban manusia, inilah gua-gua di dunia yang paling terkenal dengan kisah reliji sesuai kepercayaan

No comments:

Post a Comment