Monday, January 7, 2013

16 Jembatan Terseram

1. Kotmale Oya titian.Kotmale Oya (atau Kothmale Oya) adalah sebuah sungai yang ada di Sri Langka. Kotmale Oya titian inimerupakan anak sungai dari Mahawei Ganga, yang bermula dari dataran Horton. 2. Jembatan Telaga Borithadalah sebuah danau yang ada di utara Areas Pakistan. Borith adalah suatu dusun kecil yang ada di sekitar barat laut Hussaini, suatu desa dekat Gulmit, Gojal, dibagian

No comments:

Post a Comment