Tuesday, February 19, 2013

5 Sungai Terbersih di Dunia

Sungai merupakan aliran air alami, biasanya nih airnya air tawar yang mengalir menuju laut, danau maupun sungai-sungai lain gan. Sungai bertujuan untuk menghidupi seluruh makhluk hidup di bumi. Maka dari itu untuk mendapat manfaat dari sungai kita perlu suatu sungai yang bersih. Ini dia 5 Sungai Terbersih di Duniaa : Sungai Li Sungai Terbersih Ke-5 dari Guang Xi(China)Sungai LiSungai

No comments:

Post a Comment